Buková štiepka a kôra

Štiepka

Čistá buková štiepka bez prímesy kôry o dĺžke frakcie do 113 mm, ktorá je vhodná ako pre topenie, tak pre ďalšie spracovanie.

 

Maloobchod: nie

Kontakt pre velkoodberateľov: Ing. Milan Krátký, tel.: +420 724 139 003, E-mail: milankratky@smartwood.group 

alebo Ing. Tomáš Tkáč, tel.: +421 947 951 932, E-mail: tomastkac@smartwood.group