Systém kvality

Zámerom spoločnosti je zosúladiť získané poznatky z jednotlivých segmentov výrobkov a zákaznických požiadaviek na bezpečný výrobok. Spoločnosť kladie dôraz na čo najšetrnější vplyv svojej činnosti na životné prostredie a na svoje okolie a riadi svoje princípy efektívneho využívania a spotreby energií. Toto hľadisko je zohľadňované pri rozhodovaní o nových investíciách.

 

Zaistenie systému kvality

Systém ISO je používaný ako nástroj pre upevnenie našich administratívnych postupov. Zásady HACCP sú uplatňované vo všetkých krokoch výrobného procesu.

Našim cieľom je delegovanie zodpovednosti jednotlivým zamestnancom a manažérom ako investíciu do ľudských zdrojov a ich motiváciu pre zaistenie kvality výrobku.

Spoločnost Smart wood Slovakia, s.r.o. v rámci skupiny smart wood chce konfrontovať svoje miesto európskej špičky v odbore výrobkov z dreva určených pre potravinársky priemysel. Preto vo svojich činnostiach uplatňuje Politiku kvality,  Politiku integrovaného systému managementu a dodržuje Základné hodnoty spoločnosti.